O nás

Sme súbor, ktorý interpretuje hudbu gotiky a renesancie na replikách historických dobových nástrojov.

Poslucháčom predstavíme hudobné umenie v historickom prostredí hradov a zámkov.

Genius loci – tento všezmyslový zážitok sa nepodarí navodiť iným hudobným produkciám.

Súbor Cornamusica vznikol z myšlienky založiť profesionálne umelecké teleso, ktoré bude interpretovať hudbu 14. – 17.storočia na Slovensku.

 

 

Hudobné umenie gotiky a renesancie, ktoré chce súbor Cornamusica priblížiť poslucháčom, je plné paradoxov.

Slovenskí odborníci sa tomuto umeniu vyhýbajú. Hudobné umenie gotiky a renesancie sa u nás nedali a nedajú študovať.

V tejto oblasti Slovensko výrazne zaostáva za okolitými krajinami. Hudobné kompozície z obdobia gotiky a renesancie sa označuje za strnulé, príliš jednoduché až primitívne, napriek tomu, že sa jedná o hudbu intelektuálnej elity z univerzít a šľachtických dvorov. Dychové nástroje, na ktorých hru sa náš súbor zameriava sú dnešnými hráčmi označované za surové, falošné a nedokonalé, napriek tomu, že na nich hrávali excelentní umelci – artisti združení v špeciálnych hudobných cechoch. Tieto súbory svoje umenie vnútri cechu rozvíjali a navonok tajili. Takže ani dnes sa na Slovensku takéto nástroje nevyrábajú, ani nie sú v múzeách, ani na ne okrem nášho súboru nikto nehrá. Hudobné pamiatky, ktoré sa majú zreštaurovať potrebujú práve takéto nástroje a takýchto umelcov – multiinštrumentalistov. Zreštaurovať, znamená priviesť hudbu do pôvodného stavu. V našom prípade je to množstvo hudobných nástrojov a zvládnutie viacerých hráčskych techník, ktoré sa už stáročia nepoužívajú a nedajú sa inde využiť. Vyžaduje si to veľa času, financií, duševných a fyzických síl. Po desaťročiach intenzívnej práce sa nám podarilo zreštaurovať inštrumenty, ktoré hrali na kráľovských dvoroch. V súčasnosti sa tieto nástroje nachádzajú v múzeách vo Viedni, Prahe a Berlíne.
Pomocou týchto nástrojov už hráme hudbu historickú, nie starú a vážnu. Dobre zreštaurovaná hudba nenudí a neuspáva. Zážitok z takéhoto vystúpenia posúva hranice poznania.

 

 Genius loci – tento vše zmyslový zážitok sa nepodarí navodiť inými
hudobnými produkciami. Historické priestory z gotiky a renesancie
potrebujú adekvátne zvuky a kompozície. Dychové nástroje z obdobia
gotiky a renesancie sú dobovými odborníkmi nazývané Musica Alta, to
znamená vznešená hudba.

Dramaturgiu koncertov orientujeme z veľkej časti na domáce zdroje alebo na kompozície, ktoré pochádzajú z Čiech, Poľska, Slovinska a Chorvátska. Mnohé diela zaznejú v slávnostnom obsadení po stáročiach po prvý raz.

 

Náš súbor má dlhoročné skúsenosti s dobovou interpretáciou historických skladieb. Všetci členovia súboru sú profesionálni hudobníci a pedagógovia, ktorí garantujú vysokú úroveň koncertov.

 

 
 
 
 

Hráči:

Juraj Korec

Umelecký vedúci súboru.

Študoval na Konzervatóriu v Bratislave, kde vyštudoval hru na fagote. Po skončení štúdia sa začal venovať hre na historické drevené dychové nástroje. V roku 2003 získal koncertný diplom na Hochschule fur Musik v Lipsku. Juraj Korec je multiinštrumentalista, pedagóg a bádateľ v stavbe historických nástrojov. V posledných rokoch zrekonštruoval viacero typov renesančných dychových nástrojov. Niektoré poznatky  má už aj patentované. Vo svojej bohatej interpretačnej praxi hral hudbu všetkých historických období. Pôsobil ako sólista a komorný hráč v mnohých európskych krajinách a rovnako bol členom viacerých renomovaných súborov doma aj v zahraničí, s ktorými nahral mnoho nahrávok.

Ivan Čermák

Hráč na lutnu a gitaru

Nikola Ovčarovičová

Hráč na drevené dychové nástroje.

Juraj Mitošinka

Hráč na renesančný trombón