O nás

Sme súbor, ktorý interpretuje hudbu gotiky a renesancie na replikách historických dobových nástrojov.

Poslucháčom predstavíme hudobné umenie v historickom prostredí hradov a zámkov.

Genius loci – tento všezmyslový zážitok sa nepodarí navodiť iným hudobným produkciám.

Súbor Cornamusica vznikol z myšlienky založiť profesionálne umelecké teleso, ktoré bude interpretovať hudbu 14. – 17.storočia na Slovensku na kópiách renesančných drevených dychových nástrojov.

 

Základným pilierom súboru je jeho umelecký vedúci Juraj Korec, ktorý pred rokmi počas vojenskej služby (Vojenský umelecký súbor), začal hrať s kolegom Ivanom Čermákom. Neskôr sporadicky vystupovali ako duo. V rokoch 1997 až 2012 Juraj Korec učil na Konzervatóriu v Bratislave odbor historická hudba. Ako pedagóg vo svojej triede zasvätil viacerých študentov „do tajov“ hry na dobových nástrojoch. Tu v tom čase učil a stále učí aj hráč na trombón Juraj Mitošinka a v roku 2012 sa k nim pridala aj Nikola Ovčarovičová, ktorá bola v tom čase žiačkou na Konzervatóriu. Juraj Korec svojou dlhoročnou neúnavnou bádateľskou činnosťou v oblasti historických drevených dychových nástrojov dokázal, že aj na Slovensku vie vzniknúť ojedinelé hudobné zoskupenie, ktoré dokáže reprezentovať v oblasti renesančnej hudby .   

 

V roku 2019 nahral súbor Cornamusica svoje prvé profilové CD s názvom Kráľovská hudba renesancie na Slovensku. CD Znovuobjavená renesancia je druhým CD súboru, kde sa nachádzajú skladby skôr tanečného charakteru pochádzajúce z územia našej proveniencie. V roku 2021 vznikol aj krátky dokumentárny film o renesančnej hudbe a nástrojoch s názvom Pestré zvuky renesancie.

 

 

Obsadenie súboru:

Juraj Korec

Umelecký vedúci súboru

 

Juraj Korec je multiinštrumentalista, pedagóg a bádateľ v stavbe historických nástrojov. V posledných rokoch zrekonštruoval viacero typov renesančných dychových nástrojov. Niektoré poznatky  má už aj patentované. Vo svojej bohatej interpretačnej praxi hral hudbu všetkých historických období. Pôsobil ako sólista a komorný hráč v mnohých európskych krajinách a rovnako bol členom viacerých renomovaných súborov doma aj v zahraničí, s ktorými nahral mnoho nahrávok. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave, kde vyštudoval hru na fagote. Po skončení štúdia sa začal venovať hre na historické drevené dychové nástroje. V roku 2003 získal koncertný diplom na Hochschule fur Musik v Lipsku.

Ivan Čermák

Lutna a gitara

Skladateľ, hráč na klávesové nástroje, gitaru a lutnu. Vo svojej tvorbe sa venuje komponovaniu filmovej a reklamnej hudby. Veľkou časťou jeho kompozícii sú aj šansóny, ktoré hráva so svojou manželkou Alenou Čermákovou. Nezanedbateľná je aj jeho tvorba pre deti a úpravy skladieb dávnych historických období. Ivan Čermák sa profesionálne venuje aj hudobnému nahrávaniu ako technik a ako režisér.

Nikola Ovčarovičová

Drevené dychové nástroje: sopránový šalmaj, alt dulcian a gemshorn

V roku 2019 skončila štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore hre na fagote. Počas štúdia spolupracovala s viacerými komornými a orchestrálnymi telesami o.i je členkou dychového kvinteta Harmónia nova, ktoré aktívne koncertuje a nahráva komorné skladby slovenských autorov. Zúčastnila sa viacerých domácich a zahraničných interpretačných kurzov ( S.Azzolini, P.Galllois, V.Vonášek, G.Gombi ) V roku 2022 založila občianske združenie Umenie harmónie o.z., kde pôsobí ako predseda.  Vo voľnom čase sa venuje opravám drevených dychových nástrojov a to najmä klarinetu a fagotu. Počas štúdia na Konzervatóriu v Bratislave začala aktívne spolupracovať s Jurajom Korecom a vďaka tomu pôsobí aj v súbore Cornamusica. Hrá na sopránový šalmaj, altový dulcian, gemshorn, alt krummhorn a iné.

Juraj Mitošinka

Renesančný trombón