Predstavujeme nástroje – Cornamusa

Je vzdušnicový dvojplátkový drevený dychový nástroj. Jeho prvé formy nachádzame už v období gotiky. Najväčšmi sa však používal v období renesancie. Pre tento nástroj existuje bohatá literatúra, najmä svetská hudba a tance. Cornamusa je príbuzná zakriveným rohom – krummhorny, ktoré majú cylindrické vŕtanie, rovnaký rozsah a ladenie (C a F). Cornamusa má však jemnejší tón. Dobre sa spája so zvukom flauty a gamby. Neprefukuje do oktávy ale má klapky, ktoré zvyšujú jej rozsah. Vyrába sa v štyroch hlasových polohách ( soprán, alt, tenor a bas).