Predstavujeme nástroje – Cornamusa

Je vzdušnicový dvojplátkový drevený dychový nástroj. Jeho prvé formy nachádzame už v období gotiky. Najväčšmi sa však používal v období renesancie. Pre tento nástroj existuje bohatá literatúra, najmä svetská hudba a tance. Cornamusa je príbuzná zakriveným rohom – krummhorny, ktoré majú cylindrické vŕtanie, rovnaký rozsah a ladenie (C a F). Cornamusa má však jemnejší tón.… Pokračovať v čítaní Predstavujeme nástroje – Cornamusa

Predstavujeme nástroje – šalmaj a gemshorn

Prvý nástroj, ktorý bližšie predstavíme je šalmaj. Ide o drevený dvojplátkový dychový nástroj s kónickým vŕtaním, ktorý je typickým predstaviteľom a nemá vzdušnicu. V renesancii sa zvykol označovať viacerými názvami – Schalmei, shalm, chirimia, bombard (anglicky), Pommer (nemecky,Praetorius), bombarde (francúzsky). Vo všeobecnosti môžeme povedať, že názov šalmaj je odvodený v latinského slova calamus – plátok.… Pokračovať v čítaní Predstavujeme nástroje – šalmaj a gemshorn