Projekty

Výchovný koncert:

Pestrá paleta zvukov kópií dychových nástrojov od 13. po 17.storočie priblíži poslucháčom hudbu dávno zabudnutú, ktorá znela na kráľovských dvoroch. Poslucháči na koncerte spoznajú hudbu, ktorú hrávali hudobníci združení v cechoch a práve nám sa podarilo tajomstvá týchto cechov odhaliť.

 

Preneste sa do dávnych čias spolu so štyrmi hráčmi – multiinštrumentalistami, ktorí počas koncertu vystriedajú viac ako dvadsať nástrojov.

 

Repertoár súboru tvoria skladby svetové aj domáce, svetské aj cirkevné, veselé tance aj „vážna“ polyfónnia. Vtipným sprievodným slovom sa snažíme poslucháčov zapojiť do diania koncertu.

 

Pripravte sa na neopakovateľný a nezabudnuteľný zážitok!

 

 

 

Rozhovor pre časopis Hudobný život