Projekty

Výchovný koncert:

Pestrá paleta zvukov kópií dychových nástrojov od 13. po 17.storočie priblíži poslucháčom hudbu dávno zabudnutú, ktorá znela na kráľovských dvoroch. Poslucháči na koncerte spoznajú hudbu, ktorú hrávali hudobníci združení v cechoch a práve nám sa podarilo tajomstvá týchto cechov odhaliť.

 

Preneste sa do dávnych čias spolu so štyrmi hráčmi – multiinštrumentalistami, ktorí počas koncertu vystriedajú viac ako dvadsať nástrojov.

 

Repertoár súboru tvoria skladby svetové aj domáce, svetské aj cirkevné, veselé tance aj „vážna“ polyfónnia. Vtipným sprievodným slovom sa snažíme poslucháčov zapojiť do diania koncertu.

 

Pripravte sa na neopakovateľný a nezabudnuteľný zážitok!

 

 

 

Rozhovor pre časopis Hudobný život

Predstavili sme projekt:

KRÁĽOVSKÁ HUDBA GOTIKY A RENESANCIE

Atraktívny projekt so vzácnou a originálnou témou! Pestrá paleta zvukov kópií dychových nástrojov od 13. po 17. storočie priblíži poslucháčom hudbu dávno zabudnutú, ktorá znela na kráľovských dvoroch. Poslucháči na koncerte spoznajú hudbu, ktorú hrávali hudobníci združení v cechoch, ktorých tajomstvá svojou bádateľskou prácou odhalili práve účinkujúci umelci.  V tomto projekte sa prenesieme do dávnych čias gotiky a renesancie spolu s hráčmi – multiinštrumentalistami, ktorí počas koncertu vystriedajú viac ako dvadsať netradičných a nie bežne používaných hudobných nástrojov.
Repertoár súboru tvoria skladby svetové, aj domáce; svetské, aj cirkevné; veselé tance, aj „vážna“ polyfónia. Vtipným sprievodným slovom budú do diania koncertu zapojení aj poslucháči. Projekt sľubuje neopakovateľný a nezabudnuteľný umelecký zážitok!
 

Autor: Juraj Korec

Obsadenie: umelecké zoskupenie CORNA MUSICA
Juraj Korec
Nikola Ovčarovičová  
Ivan Čermák
 

Minutáž: 50´

Hudobný program umeleckého zoskupenia CORNA MUSICA

Juraj Korec – multiinštrumentalista, pedagóg, bádateľ v stavbe historických nástrojov; Ivan Čermák – skladateľ, režisér, hráč na klávesové nástroje, gitaru a lutnu, Nikola Ovčarovičová – študentka hry na fagot na VŠMU v Bratislave, umelecky činná v rôznych komorných zoskupeniach, ktorá sa o.i. venuje hre na replikách dobových nástrojov z obdobia 13. – 17. storočia. To sú umelci, ktorí tvoria jedinečné umelecké zoskupenie CORNA MUSICA. Pre Hudobné centrum realizujú originálny hudobný program pre mládež s názvom „Kráľovská hudba gotiky a renesancie“ – program, v ktorom sa žiaci dozvedia viac o bohatej hudobnej histórii, ale aj o mimoriadne zaujímavých historicko-spoločenských súvislostiach v období gotiky a renesancie.