Predstavujeme nástroje – šalmaj a gemshorn

Prvý nástroj, ktorý bližšie predstavíme je šalmaj. Ide o drevený dvojplátkový dychový nástroj s kónickým vŕtaním, ktorý je typickým predstaviteľom a nemá vzdušnicu. V renesancii sa zvykol označovať viacerými názvami – Schalmei, shalm, chirimia, bombard (anglicky), Pommer (nemecky,Praetorius), bombarde (francúzsky). Vo všeobecnosti môžeme povedať, že názov šalmaj je odvodený v latinského slova calamus – plátok.… Pokračovať v čítaní Predstavujeme nástroje – šalmaj a gemshorn