Prečo renesancia na starých nástrojoch?

Čaro hudby dávnych storočí priťahuje čoraz väčší počet záujemcov. Táto hudba bola totiž dlho podceňovaná. Pri jej oživovaní sa snažíme vrátiť do hudobnej praxe aj dobové nástroje na ktorých sa pôvodne hrala. Autentickú interpretáciu môžeme dnes docieliť len na pôvodných nástrojoch a to s využitím dobovej interpretačnej techniky. Ostatné kompromisy iba znižujú historicko-estetickú hodnotu starej hudby.

V arzenáli starých inštrumentov sú jedným z najproblematickejších článkov drevené dychové nástroje. Problematická je intonácia a hra vo vysokých nástrojových polohách. Jednoduchosťou svojej konštrukcie kladú zvýšené nároky na interpreta. Napriek tomu sú historické skladby z obdobia renesancie na drevených dychových nástrojoch dobre hrateľné a ich zvuk je pre dnešného poslucháča atraktívny.